Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Perkhidmatan Perundingan Pengeksport dan Pengimport

Perkhidmatan Perundingan Pengeksport dan Pengimport

Perkhidmatan perunding eksportir dan pengimport, yang merangkumi semua proses perdagangan antarabangsa, penting bagi perniagaan yang beroperasi dalam bidang ini. Pertama sekali, penting bagi perniagaan untuk mengetahui dan mematuhi peraturan dan piawaian undang-undang yang sah di peringkat antarabangsa dari segi pematuhan perdagangan, kemungkinan penundaan, situasi pampasan atau sekatan.

Perkhidmatan Perundingan Pengeksport dan Pengimport

Pematuhan perdagangan meningkatkan standard perniagaan. Produk yang diperdagangkan mesti ditentukan dengan betul mengikut peraturan perundangan yang berlaku di negara import dan negara eksport yang relevan dan produk dan perkhidmatan mesti diklasifikasikan dengan betul. Akibatnya, risiko mengeksport produk yang tidak berlesen atau risiko import yang membawa kepada sekatan sangat berkurang. Penyediaan dan pelaksanaan kontrak perdagangan, yang merupakan alat penting dalam kegiatan komersial, adalah amalan kepercayaan yang serius. Begitu juga, dokumentasi yang betul adalah bahagian yang sangat penting dalam perdagangan antarabangsa.

Organisasi yang berwenang menyediakan perkhidmatan perunding pengeksport dan pengimport kepada perniagaan untuk membantu jenama mereka mendapat pengiktirafan antarabangsa. Perkhidmatan ini juga menyokong globalisasi perdagangan negara kita. Pada masa yang sama, strategi dikembangkan untuk perniagaan dengan menggunakan kaedah perancangan strategik dan analisis korporat.

Perkhidmatan perunding eksportir dan pengimport terutama merangkumi kajian berikut: menentukan strategi untuk perniagaan yang ingin dibuka ke pasar asing, menetapkan sistem institusi untuk perniagaan, menentukan strategi dan sasaran pemasaran perniagaan dengan betul, dan mengatur peraturan perundangan, adat istiadat, logistik dan proses lain .

Secara amnya, perkhidmatan ini dilaksanakan bersama dengan permintaan luaran dan kajian analisis khalayak sasaran. Bergantung pada keperluan, dalam kerangka ini, modifikasi proses operasi yang ada dan penilaian semula produk juga disediakan.

Perkhidmatan perunding eksportir dan pengimport juga disediakan oleh organisasi kami dalam skop perkhidmatan pengesahan.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.