Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Pemeriksaan Pra Penghantaran

Pemeriksaan Pra Penghantaran

Pemeriksaan pra-pemasangan adalah aplikasi yang memastikan pelaksanaan semua program prasyarat yang berlaku, pemeriksaan semua titik kawalan kritikal dan semua had kritikal, pemenuhan semua piawaian dan kewajiban undang-undang yang relevan, dan langkah-langkah pembetulan yang diperlukan.

Pemeriksaan Pra Penghantaran

Pemeriksaan pra-penghantaran merangkumi tinjauan produk dan rekod yang berkaitan, ujian dan pemeriksaan dan pemeriksaan sebelum produk dimuat. Dengan cara ini, kuantiti dan kualiti produk diperiksa dan diperhatikan sama ada terdapat kecacatan pada produk. Pada masa yang sama, memastikan produk memenuhi keperluan keselamatan pasaran sasaran. Pemeriksaan pra-penghantaran oleh agensi yang berwenang memberi jaminan kepada pembekal bahawa produk siap dihantar ke pasaran sasaran.

Pemeriksaan pra-penghantaran adalah langkah penting yang diambil untuk memeriksa produk yang dihasilkan oleh pembeli, pembekal dan ejen sebelum dihantar ke pembeli untuk tujuan eksport atau tujuan. Tujuan utama pemeriksaan ini dapat disenaraikan seperti berikut: memeriksa kuantitas dan kualiti barang, menentukan apakah ada cacat pada produk, dan memastikan produk tersebut memenuhi syarat keselamatan di pasaran sasaran.

Amalan pemeriksaan pra-penghantaran secara rasmi dilancarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1994 dalam ruang lingkup peningkatan standard perdagangan antarabangsa. Oleh itu, penyiasatan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: non-diskriminasi, ketelusan, perlindungan maklumat komersial sulit, mengelakkan penundaan, dan pengesahan harga berdasarkan harga produk serupa di negara firma pengeksport.

Menurut amalan umum, organisasi bertauliah melakukan pemeriksaan ini apabila pengeluaran sekurang-kurangnya 80 peratus selesai. Pemeriksaan ini adalah peluang terakhir untuk mengambil tindakan pembetulan sebelum penghantaran. Dengan cara ini, produk dilindungi daripada risiko import yang mahal.

Pemeriksaan pra-penghantaran umumnya dilakukan dari segi fungsi, prestasi, ketahanan, penampilan dan dimensi keseluruhan, dan dokumen dikeluarkan pada akhir pemeriksaan.

Pada dasarnya, proses ini terdiri daripada tujuh langkah penting:

  • Lawatan pemeriksaan
  • Pengesahan kuantiti
  • Pemilihan secara rawak
  • Kawalan buruh
  • Pengesahan kelayakan
  • Ujian fungsi dan keselamatan
  • Laporan audit

Setelah kajian pemeriksaan pra-penghantaran selesai, hasilnya menunjukkan bahawa pemeriksaan berjaya atau tidak berjaya. Oleh itu, penemuan utama dilaporkan bersama dengan penerangan terperinci mengenai hasil audit.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.