Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Pematuhan Dengan Perundangan

Pematuhan Dengan Perundangan

Banyak pengaturan undang-undang dibuat dalam hal mengatur perdagangan internasional, melindungi pihak perdagangan, melindungi kesihatan dan keselamatan pengguna di satu sisi, dan melindungi persekitaran semula jadi selama dan setelah penggunaan di sisi lain. Pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini dipantau dengan ketat dan sekatan serius dikenakan jika tidak dipatuhi.

Pematuhan Dengan Perundangan

Semasa menghasilkan produk dan perkhidmatan yang memenuhi harapan pelanggan, perniagaan mempunyai tanggungjawab sosial untuk mencegah pencemaran alam sekitar, menyediakan persekitaran kerja yang sihat dan selamat untuk pekerja, menggunakan tenaga dengan cekap dan banyak lagi. Semasa melakukan aktiviti ini, penting untuk mematuhi kedua-dua standard nasional dan antarabangsa dan peraturan perundangan dalam dan luar negara. Hari ini, banyak arahan diterbitkan di negara-negara Kesatuan Eropah dan dalam ruang lingkup kajian penyelarasan, ini disesuaikan dengan undang-undang domestik kita. Di samping itu, banyak negara asing memerlukan sistem penilaian kesesuaian agar produk dihantar ke negara mereka sendiri. Dalam hal ini, pematuhan dengan perundangan adalah penting.

Hari ini, Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ISO 45001, Sistem Pengurusan Kepuasan Pelanggan ISO 10002, Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001, Sistem Pengurusan Kesinambungan Perniagaan ISO 22301, Sistem Pengurusan Risiko ISO 31000, Audit Gas Rumah Kaca ISO 14064 dan Pengiraannya, Jejak Karbon ISO 14067 dan banyak standard sistem pengurusan lain diterapkan. Ini adalah dari segi melindungi pengguna, pekerja dan persekitaran. Perkara ini sangat penting dan diikuti bukan sahaja oleh institusi rasmi nasional tetapi juga oleh organisasi yang aktif di peringkat antarabangsa. Begitu juga, REACH (pendaftaran, penilaian, pengesahan dan pembatasan bahan kimia, pendaftaran, penilaian, kebenaran dan pembatasan bahan kimia) dan RoHS (arahan pembatasan bahan berbahaya, arahan pembatasan bahan berbahaya) adalah contoh perundangan lain yang mesti dipatuhi.

Perkhidmatan pematuhan perundangan juga disediakan oleh organisasi kami dalam ruang lingkup perkhidmatan lain.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.