Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Perkhidmatan Organisasi Penderma

Perkhidmatan Organisasi Penderma

Perkhidmatan awam dan kerajaan memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat global yang mensasarkan kemiskinan, kelestarian alam sekitar dan kestabilan ekonomi. Dalam pengertian ini, institusi yang berwibawa berusaha meningkatkan kemajuan sosial dan memperkukuhkan masyarakat di seluruh dunia. Sebagai contoh, perkhidmatan pengesahan dan perundingan yang komprehensif diberikan kepada organisasi kemanusiaan untuk memastikan ketepatan dan kualiti bahan bantuan yang disampaikan kepada masyarakat yang memerlukan.

Perkhidmatan Organisasi Penderma

Pada tahun 1970-an, pekerjaan kesihatan di pelbagai wilayah di dunia menarik perhatian organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, UNICEF dan Bank Dunia dan banyak organisasi penderma. Kepentingan ini adalah hasil aliran bantuan yang besar yang melibatkan penduduk yang semakin meningkat dan masalah kesihatan yang mencolok.

Walau bagaimanapun, projek bantuan asing sering menunjukkan kejayaan bercampur kerana ketidakstabilan, keganasan dan rasuah. Masih menjadi persoalan perdebatan sama ada dana bantuan asing akan digunakan secara langsung, di luar anggaran oleh penderma atau oleh pemerintah benefisiari. Organisasi penderma, iaitu organisasi penderma, umumnya lebih suka menggunakan dana tersebut secara langsung melalui anggaran mereka sendiri untuk meminimumkan salah urus dana mereka berdasarkan projek. Namun, hal itu bertentangan dengan keutamaan perbelanjaan negara yang mendapat dana ini, menjadikan mereka bergantung pada pendanaan penderma dan melemahkan usaha institusi rasmi untuk mewujudkan pertanggungjawaban politik.

Menurut pendekatan umum, organisasi penderma harus fokus pada menyokong proses domestik yang melibatkan golongan miskin. Ia harus menyokong dan bekerjasama dalam penyusunan dan pengembangan proses pembuatan dasar yang formal, telus dan bertanggungjawab terhadap kepentingan orang miskin. Sokongan organisasi penderma harus jangka panjang, fleksibel dan peka terhadap keadaan negara. Kerana pertumbuhan pro-miskin secara semula jadi jangka panjang. Membantu negara-negara dalam situasi ini untuk melaksanakan dasar-dasar yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan mereka adalah proses berterusan yang disokong oleh pengalaman pertumbuhan, ketidaksamaan dan kemiskinan. Bantuan jangka pendek tidak mencukupi atau berkesan untuk usaha pembangunan jangka panjang.

Objektif dan kaedah bantuan yang diberikan mestilah sesuai dengan keadaan di negara ini. Ia harus menyumbang kepada tahap pembangunan negara dan oleh itu akses kepada sumber. Program harus menumpukan pada model pertumbuhan dan untuk menghubungkan orang dengan proses pertumbuhan dengan lebih baik, Ia harus memberi tumpuan kepada isu-isu seperti penciptaan pekerjaan, pendapatan rendah, tidak formal, dan diskriminasi berdasarkan etnik dan gender.

Perkhidmatan organisasi penderma utama yang disediakan oleh organisasi kami adalah:

  • Pemeriksaan penghantaran kemanusiaan
  • Perkhidmatan pengesahan Bangladesh

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.