Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Kelestarian dan Alam Sekitar

Kelestarian dan Alam Sekitar

Kesihatan jangka panjang ekosistem, iaitu ketersediaan sumber daya jangka panjang untuk memenuhi keperluan ekonomi dan sosial masa depan, seperti perlindungan sumber makanan, tanah pertanian dan sumber air, berada dalam ruang lingkup kelestarian alam sekitar.

Kelestarian dan Alam Sekitar

Semasa membuat keputusan ekonomi, perlu memberi tumpuan bukan hanya pada masa kini tetapi juga pada kepentingan generasi akan datang. Adalah perlu untuk memberi tumpuan kepada sumber yang boleh diperbaharui dan untuk mencegah pemanasan global yang disebabkan oleh manusia. Struktur ekologi dan kepelbagaian spesies mesti dipelihara.

Semua organisasi awam dan swasta mesti melaksanakan dasar yang mendorong kelestarian alam sekitar, seperti undang-undang yang membatasi pelepasan berbahaya atau cukai karbon. Amalan persekitaran yang lebih lestari, seperti menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga suria dan angin, harus digalakkan dan bukannya menggunakan sumber tenaga pencemaran dan tidak boleh diperbaharui.

Secara tradisinya, ekonomi lebih tertumpu pada masa sekarang, jangka pendek. Pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, tidak banyak keprihatinan mengenai kelestarian alam sekitar jangka panjang. Namun, dengan peningkatan perindustrian, muncul kesadaran bahawa pengeluaran dan penggunaan menyebabkan biaya yang besar. Kemudian, kos yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar mula diambil kira.

Sumber tenaga seperti arang batu dan minyak adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Proses pembentukan mereka di bumi memakan masa ribuan tahun. Terdapat sumber arang batu dan minyak yang terhad hari ini. Sumber yang boleh diperbaharui adalah sumber yang tidak digunakan dengan menggunakannya. Contohnya, sumber tenaga angin dan solar.

Generasi masa depan juga berhak mendapat persekitaran yang bersih dan sihat. Kelestarian sangat mustahak untuk ini. Kini, malangnya, sumber semula jadi cepat habis dan tidak mungkin untuk mengimbangi sumber yang habis. Kelestarian alam sekitar sangat penting dalam hal ini. Kelestarian alam sekitar memerlukan penggunaan sumber semula jadi yang betul dan tepat dan pemindahannya ke generasi akan datang.

Beberapa perkhidmatan yang ditawarkan kepada perniagaan dalam konteks ini adalah:

  • Sistem Pengurusan Tenaga ISO 50001
  • Pelepasan dan Pengurangan Karbon
  • Jejak Air ISO 14046

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.