Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Risiko Korporat

Risiko Korporat

Konsep risiko korporat merujuk kepada tanggungjawab dan bahaya yang dihadapi oleh syarikat. Pengurusan risiko untuk perniagaan adalah satu rangkaian proses yang meminimumkan risiko dan kos. Perniagaan harus mengenal pasti dan menganalisis potensi sumber bahaya dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Ketika risiko korporat disebutkan, hanya ancaman fizikal seperti kebakaran, pencurian, kecederaan pekerja dan kemalangan yang dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, hari ini, konsep ini juga merangkumi risiko kewangan seperti kadar pertukaran, kadar faedah dan e-dagang.

Risiko Korporat

Langkah-langkah untuk menguruskan risiko korporat adalah dengan mengenal pasti dan mengukur pendedahan kepada kerosakan, untuk mengenal pasti alternatif, untuk melaksanakan penyelesaian, dan untuk mengesan hasil penyelesaian. Tujuan kajian ini adalah untuk melindungi dan akhirnya meningkatkan nilai perniagaan. Risiko kewangan adalah kebimbangan terbesar bagi perniagaan.

Pengurusan risiko perusahaan merujuk kepada kaedah yang digunakan oleh syarikat untuk meminimumkan kerugian kewangan. Risiko korporat utama adalah risiko bahaya, risiko kewangan, kecederaan dan kematian pekerja, gangguan perniagaan dan kerugian perkhidmatan, kerosakan reputasi syarikat, kesalahan dan kekurangan serta tuntutan mahkamah. Untuk mengatasi risiko korporat, perlu mengikuti kaedah pelbagai disiplin yang merangkumi proses perniagaan dan banyak instrumen kewangan.

Dalam persekitaran global yang semakin saling berkaitan dan kompleks, memahami risiko adalah lebih penting daripada perniagaan. Dengan pengurusan risiko korporat, perniagaan mengenal pasti risiko dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan lebih awal, dengan itu mengelakkan kerosakan yang mungkin berlaku dan selangkah lebih maju daripada pesaing mereka. Risiko dikenal pasti melalui pengurusan risiko, risiko yang perlu diselesaikan dengan keutamaan dinilai, dan strategi dikembangkan dan dilaksanakan untuk pengurusan risiko tersebut dengan betul. Ini adalah proses yang sistematik.

Perniagaan memerlukan pengurusan risiko korporat untuk menjaga keberadaan dan aktiviti perusahaan yang tidak terganggu, untuk memastikan kestabilan pendapatan, untuk mengurangkan kerugian, melindungi reputasi perniagaan dan mematuhi peraturan perundangan.

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.