Hak Cipta © 2020 EUROLAB Laboratory Inc. Hak cipta terpelihara.

Sistem Pengurusan Bersepadu

Sistem Pengurusan Bersepadu

Pensijilan sistem pengurusan bersepadu adalah satu bentuk pensijilan yang membuktikan bahawa perniagaan memenuhi semua tanggungjawab mereka dan memperkuat keyakinan bakal pelanggan, syarikat pembekal, pelabur dan pemegang saham kepada perniagaan.

Sistem Pengurusan Bersepadu

Dengan kajian pensijilan ini, perniagaan menanggung lebih sedikit kos dan menjimatkan masa. Perniagaan dibebani dengan kos yang lebih rendah oleh audit dalaman, audit dokumen individu, kajian latihan dan pencegahan penduaan, sehingga meningkatkan kecekapan operasi mereka. Begitu juga, dengan pembentukan sistem pengurusan bersepadu, perniagaan menjimatkan masa.

Syarikat juga mengambil pendekatan holistik dalam menguruskan risiko dan memantau semua hasil aktiviti apa pun dan bagaimana ia mempengaruhi satu sama lain.

Penduaan yang tidak perlu dicegah dengan sistem pengurusan bersepadu dan keperluan piawaian yang berkaitan diselaraskan dengan menggunakan satu set operasi. Oleh itu, terdapat sedikit pertindihan antara sistem, misalnya, pertindihan pemahaman yang berbeza mengenai kualiti dan persekitaran dicegah.

Sistem pengurusan bersepadu juga menyumbang kepada pengembangan komunikasi dalaman dan luaran dalam perniagaan. Mempunyai sistem tunggal bergantung pada matlamat strategik aktiviti perniagaan memastikan perkembangan perniagaan yang berterusan. Oleh kerana audit dalaman dan luaran dioptimumkan, jumlah audit yang diperlukan dikurangkan.

Organisasi kami adalah organisasi terkemuka dalam kajian pensijilan sistem pengurusan bersepadu. Semasa membuat pensijilan sistem pengurusan bersepadu, lebih dari satu sistem pengurusan diaudit pada satu masa dan pensijilan dibuat jika dianggap sesuai. Oleh itu, kedua-dua tempoh audit dipendekkan dan keperluan untuk mendokumentasikan proses biasa secara berasingan dihapuskan.

Piawaian utama yang digunakan dengan pensijilan sistem pengurusan bersepadu adalah:

  • Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001
  • Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001
  • Sistem Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan ISO 45001
  • Sistem Pengurusan Kualiti Kepuasan Pelanggan ISO 10002
  • Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISO / IEC 27001
  • Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan ISO 22000
  • Sistem Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat ISO / IEC 20000

Dapatkan Tawaran Sekarang

Anda boleh meminta kami mengisi borang kami untuk mendapatkan temujanji, mendapatkan maklumat terperinci atau meminta penilaian.

Hak Cipta © 2020 Makmal EUROLAB Inc. Hak cipta terpelihara.