denetim.com

 

 

                                           Yeni ve Temel Mevzuat

 

 

 

 

 

 

 

4721 Medeni Kanun

6762 Ticaret Kanunu eski

6102 Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu

6098 Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu

Hukuk Mahkemeleri Kanunu

6111 Torba Af Kanunu

TMS TFRS SETİ

660 Kamu G.DSK ve gerekce

 

 

 Anasayfa