SERBEST MESLEK ERBABINA KDV STOPAJI
 
Mükelleflere 3568 s. kanun kapsamında verilen muhasebe, denetim, tasdik hizmetleri nihai tüketiciye değil, ticaret erbabına verilmektedir. Kdv indirimi sistemi dahilinde, Mal ve hizmet üreten şirketlere verilecek yan hizmetlerin kdv si indirime konu olmasıyla şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu kdv den indirilmesi veya iadeye konu olup devletten geri alınması dahi söz konusu olabilmektedir. 
 
Bu arada meslek erbabımızın bu konuda yapmakta zorlandığı tahsilatın içinde önemli bir payı kdv tutarı oluşturmakta, tahsilatı tamamlayamayan meslektaş kdvyi Devlete ödemekte zorlandığı gibi, fatura kesmekte de tembel davranmakta, sorunlar yaşamaktadır. örneğin, küçük çaplı muhasebecilerin çoğu hatalı olduklarını bile bile üç aylık fatura kesmektedir. (Avukatların da bazı kısmı yıllık fatura kesmektedir.)   Hizmete paralel kesilmesi gereken s. meslek makbuzları tahsilata göre kesilmektedir. 
 
Bu sektörde kesilen makbuzlarla tahsil edilen kdv nin yaklaşık olarak yüzde yetmiş ila doksanı ödenecek kdv olarak beyannameye yansımaktadır. bu kadar yüksek bir bedelin her ay maliyeye ödenmesi yükümlülüğü meslektaşlara zarar vermektedir. Örneğin meslektaşın bir şekilde ödeyemediği borçlara ciddi miktarlarda gecikme zammı tahakkuk etmektedir.  Meslek erbabının her ay 1000 TL den 10.000 TL ye kadar kdv tutarını maliyeye yatırmak mecburiyetinde olması dayanılır gibi değildir. Bu ödemelerin tevkifat uygulamasıyla kalkması, Devlet ve muhasebeci olarak her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Çok az sayıda serbest meslek erbabının işyeri satın alması dışında kdv nin devir vermesi mümkün değildir. Kaldı ki bu alım da yine bu kdv den kurtulmak kasdıyla yapılmaktadır denilebilir. Önemsiz de olsa,
1- Hizmet verdiğimiz kişilerin bazılarına halen meslek erbabı tarafından haksız yere hem kdv hem de gelir stopajı yüklenilmekte, ben vergiye karışmam mantığıyla 1000 tl ücret için 1200 tl brüt makbuz kesilebilmekte, bu kabil hatalar mükellefin farkına varmadan yapılmaktadır. Getirilebilecek kdv tevkifatı ile konu masaya yatırılacak, kötü niyetli meslektaşların haksız kazanım sağlamaları da engellenebilecektir.  
2- Hem kdv hem de gelir stopajı uygulanması, hizmet alan tarafı ödeme yönünden zorlasa da zaten düzenli yapmak zorunda olduğu ödemeyle ilgili olduğu için, belgeleme, hizmetin sürekliliği ile paralel şekilde devam edecek, hizmetin kesilmesi ve anlaşmazlık halinde haksız belgeleme ile eksik veya mükerrer beyan ihtimalleri de sıfıra inecektir. Hizmeti alan ile veren arasındaki dönem ve miktar uyuşmazlıkları da ortadan kalkacaktır.  
 
Yukarda anlattığım hukuki ve pratik sıkıntıları sektöre (Nihai tüketici dışındakilere verilen serbest meslek hizmetleri düzenli muhasebe, denetim, mali ve hukuki danışma, sağlık hizmeti gibi.) getirilebilecek bir kdv stopajı ile aşmak mümkündür. Devlete ulaşması gereken kdv, olması gereken dönemde gerçekleşecek maliye bundan önemli ölçüde kazanım sağlayacaktır.
 
Yukarıda anlattığım sebepler ışığında çok sayıda sorunu ortadan kaldırdığı gibi, meslektaşa ve devlete kolaylık ve avantaj sağlayacak tevkifat uygulamasının
 
- Nihai tüketiciler dışındakilere yapılan muhasebe, danışmanlık, denetim ve tasdik hizmetlerinden  3/4 oranında stopaj yapılması     (veya ilaveten hukuk  ve sağlık hizmetleri)   şeklinde
 
getirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
 
Ömer Bataroğlu

Yeminli Mali Müşavir. 

 

 Word belgesi     Makaleler