denetim.com

 

 

 

PRATİK  BİLGİLER ve İNCELEMELER

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

İst. SMMM Odası.

 

TCMB

Vergi Portalı

Alomaliye

Muhasebenet

 

 

 

ÖNEMLİ NOKTALAR 

Amortisman oranları tablosu, Bina inşaat maliyet bedelleri, Çifte vergiyi önleme anlaşmaları,  Kasko değer listesi, KDV oranları, Vakıflar Listesi  Ücret Tarifesi

Sermaye Tesbit Raporları, Danışma Soru cevapları, Bilgi arşivi, Matbu formlar dilekçeler

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Vergi Cezaları, Tasnifli Pratik Bilgiler

Konu Rehberleri, Bültenler

Muhasebe Maliye Sigorta Rehberleri

 

 

 

E KİTAP – MAKALE

KDV Mehmet Maç

 

 

Son baskı KDV mevzuatı e kitap halinde.

 

 

 

MEVZUAT KANUNLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı

TBMM

RESMİ GAZETE

 

 

Tüm mali mevzuat

Kanun tasarı, teklifleri ve gerekçeleri

Mevzuat tarama

 

 

 

PRATİK HESAPLAMALAR

 

datassist

parasal.net

 

 

mustafa gulsen

 

 

 

 

 

 

Netten Brüte ve Nete, Tazminat, AGİ hesabı

Her çeşit faiz formülleri, etkin faiz reel faiz,  baz fiyat, repo hesabı, tahvil faizi hesaplamaları

Ücretsiz programlar ve tasnifli mevzuat

 

 

 

 

 Anasayfa